Pet nevladnih organizacij se  je združilo in ustanovilo Mrežo STANOVANJA ZA VSE. Naša namera je spodbuditi  sistemsko ureditev stanovanjskega področja v Sloveniji; raziskali bomo obstoječe  stanje in razvijali primerne alternativne modele stanovanjske preskrbe, obenem bomo s povezovanjem ključnih akterjev, zagovorništvom in komuniciranjem  stanovanjsko vprašanje postavili v središče javne razprave.