Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov

Mednarodno pravo o človekovih pravicah priznava pravico vsakogar do ustreznega življenjskega standarda, vključno z ustreznimi stanovanjem. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je OZN priznala pravico do primernega stanovanja kot temeljno človekovo pravico, leta 1996 pa je bila sprejeta tudi Carigrajska deklaracija OZN, kjer so se države podpisnice zavezale, da bodo zagotavljale primerna stanovanja za vse …

Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov Read More »