Stališča in pripombe Mreže Stanovanja za vse na Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E

Čeprav bi moralo stanovanjsko področje predstavljati eno od ključnih trajnostnih in razvojnih strategij slovenske politike, je zapostavljeno že vse od osamosvojitve. V letu 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP 15-25), ki jo je spremljal tudi akcijski načrt. Videti je bilo, da se bo na stanovanjskem področju nekaj premaknilo, vendar po petih …

Stališča in pripombe Mreže Stanovanja za vse na Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E Read More »