Stanovanjske zadruge za več dostopnih stanovanj

V 78. členu Ustave Republike Sloveniji je zapisano: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«. Vendar se zdi, da se nobena vlada od osamosvojitve dalje ne zaveda, da je tudi za ustvarjanje možnosti za pridobitev stanovanja potrebno kaj narediti. Primernih, dostopnih in kakovostnih stanovanj danes skoraj ni mogoče najti. Stanovanjski fond je …

Stanovanjske zadruge za več dostopnih stanovanj Read More »