Mesec: januar 2022

Komuniciranje stanovanjske problematike

V obstoječi stanovanjski krizi, ki seveda ni od včeraj in ni le pri nas, je potrebno iskati nove poti do dostopnih in kakovostnih stanovanj za vse. Pri tej nalogi prevzemamo aktivno vlogo različne iniciative in nevladne organizacije, ki imaginiramo, prefiguriramo, koncipiramo in po svojih močeh udejanjamo rešitve za dostopna domovanja, takšna, ki bi zagotavljala vse, kar …

Komuniciranje stanovanjske problematike Read More »

Stanovanjska strategija Občine Bohinj

28. oktobra 2021 je bila na občinski seji v Bohinju potrjena Stanovanjska strategija občine Bohinj. S tem je Občina Bohinj začrtala svojo pot razvoja stanovanjske preskrbe in dviga kakovosti bivanja za lokalno skupnost. Stanovanjsko strategijo je za Občino Bohinj v letih 2020 in 2021 pripravil IPoP – Inštitut za politike prostora. Občina Bohinj si je …

Stanovanjska strategija Občine Bohinj Read More »

ODPRTO ZADRUGE

Praktičen priročnik kako od začetka do konca izpeljemo vključujoč proces, kjer vsi predstavniki zadruge dobijo svoj glas. Stanovanjske zadruge so v Sloveniji relativno nov pojem. Veliko imamo teoretičnih zasnov in gradiva, ki nam pojasnjuje, kaj stanovanjske zadruge so, priročnik, kako participativno zasnovati stanovanjsko zadrugo, pa je sedaj tukaj, pred vami. Dejstvo je, da je načrtovanje …

ODPRTO ZADRUGE Read More »

Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki

Razlogi za občinsko načrtovanje stanovanj Dolgoletno politično zapostavljanje stanovanjskega področja je privedlo do vseslovenske stanovanjske krize. To krizo občutimo v različnih občinah različno, a dejstvo je, da ostajajo kakovostna stanovanja za vse več prebivalcev nedostopna. Čeprav so za uspešno celovito reševanje stanovanjske problematike ključni sistemski ukrepi na državni ravni – te že nestrpno pričakujemo in …

Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki Read More »