Analiza dobrih praks

Stanovanja postajajo vse težje dostopna tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Vzroki  za to tičijo predvsem v odsotnosti ustrezne stanovanjske politike, vse nižjemu vlaganju držav v stanovanjsko gradnjo in celotni stanovanjski sektor ter deloma tudi v razširjanju platform za kratkoročno oddajanje stanovanj. Na nestabilnost stanovanjskega trga in pomen  varnega doma za zagotavljanje tako individualne …

Analiza dobrih praks Read More »