Dobre prakse

ODPRTO ZADRUGE

Praktičen priročnik kako od začetka do konca izpeljemo vključujoč proces, kjer vsi predstavniki zadruge dobijo svoj glas. Stanovanjske zadruge so v Sloveniji relativno nov pojem. Veliko imamo teoretičnih zasnov in gradiva, ki nam pojasnjuje, kaj stanovanjske zadruge so, priročnik, kako participativno zasnovati stanovanjsko zadrugo, pa je sedaj tukaj, pred vami. Dejstvo je, da je načrtovanje …

ODPRTO ZADRUGE Read More »

Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki

Razlogi za občinsko načrtovanje stanovanj Dolgoletno politično zapostavljanje stanovanjskega področja je privedlo do vseslovenske stanovanjske krize. To krizo občutimo v različnih občinah različno, a dejstvo je, da ostajajo kakovostna stanovanja za vse več prebivalcev nedostopna. Čeprav so za uspešno celovito reševanje stanovanjske problematike ključni sistemski ukrepi na državni ravni – te že nestrpno pričakujemo in …

Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki Read More »

Zakaj sem za stanovanjsko zadrugo?

Stanovanjske zadruge predstavljajo sodoben in uspešen odgovor na vse bolj akutno pomanjkanje stanovanj pri nas in v svetu. So samoorganizirane skupine posameznikov, ki z združevanjem virov stremijo k zagotavljanju dostopnih in kakovostnih domovanj zase in za druge, s ciljem sodobnega, solidarnega in vzdržnega sobivanja. V našem prostoru so nova družbena praksa, ki se snuje po …

Zakaj sem za stanovanjsko zadrugo? Read More »

Stanovanjske zadruge za več dostopnih stanovanj

V 78. členu Ustave Republike Sloveniji je zapisano: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«. Vendar se zdi, da se nobena vlada od osamosvojitve dalje ne zaveda, da je tudi za ustvarjanje možnosti za pridobitev stanovanja potrebno kaj narediti. Primernih, dostopnih in kakovostnih stanovanj danes skoraj ni mogoče najti. Stanovanjski fond je …

Stanovanjske zadruge za več dostopnih stanovanj Read More »

Analiza dobrih praks

Stanovanja postajajo vse težje dostopna tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Vzroki  za to tičijo predvsem v odsotnosti ustrezne stanovanjske politike, vse nižjemu vlaganju držav v stanovanjsko gradnjo in celotni stanovanjski sektor ter deloma tudi v razširjanju platform za kratkoročno oddajanje stanovanj. Na nestabilnost stanovanjskega trga in pomen  varnega doma za zagotavljanje tako individualne …

Analiza dobrih praks Read More »