Dobre prakse

Stanovanjske zadruge za več dostopnih stanovanj

V 78. členu Ustave Republike Sloveniji je zapisano: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje«. Vendar se zdi, da se nobena vlada od osamosvojitve dalje ne zaveda, da je tudi za ustvarjanje možnosti za pridobitev stanovanja potrebno kaj narediti. Primernih, dostopnih in kakovostnih stanovanj danes skoraj ni mogoče najti. Stanovanjski fond je …

Stanovanjske zadruge za več dostopnih stanovanj Read More »

Analiza dobrih praks

Stanovanja postajajo vse težje dostopna tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Vzroki  za to tičijo predvsem v odsotnosti ustrezne stanovanjske politike, vse nižjemu vlaganju držav v stanovanjsko gradnjo in celotni stanovanjski sektor ter deloma tudi v razširjanju platform za kratkoročno oddajanje stanovanj. Na nestabilnost stanovanjskega trga in pomen  varnega doma za zagotavljanje tako individualne …

Analiza dobrih praks Read More »