Stanovanjska politika

Stanovanjska strategija Občine Bohinj

28. oktobra 2021 je bila na občinski seji v Bohinju potrjena Stanovanjska strategija občine Bohinj. S tem je Občina Bohinj začrtala svojo pot razvoja stanovanjske preskrbe in dviga kakovosti bivanja za lokalno skupnost. Stanovanjsko strategijo je za Občino Bohinj v letih 2020 in 2021 pripravil IPoP – Inštitut za politike prostora. Občina Bohinj si je …

Stanovanjska strategija Občine Bohinj Read More »

Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki

Razlogi za občinsko načrtovanje stanovanj Dolgoletno politično zapostavljanje stanovanjskega področja je privedlo do vseslovenske stanovanjske krize. To krizo občutimo v različnih občinah različno, a dejstvo je, da ostajajo kakovostna stanovanja za vse več prebivalcev nedostopna. Čeprav so za uspešno celovito reševanje stanovanjske problematike ključni sistemski ukrepi na državni ravni – te že nestrpno pričakujemo in …

Strateško načrtovanje stanovanj v občinah: pomen, koristi in koraki Read More »

10 zahtev za stanovanjsko politiko

Čeprav zadnjih nekaj let vse politične stranke prepoznavajo težave na stanovanjskem področju in ga postavljajo kot prioriteto, še vedno ni politične volje, da bi se vzpostavilo resno stanovanjsko politiko, ki bi bila sposobna nasloviti trenutno stanje. Vse reforme, ki jih lahko spremljamo v zadnjih letih, se kažejo kot majhni in neučinkoviti ukrepi, ki le zakrivajo …

10 zahtev za stanovanjsko politiko Read More »

Stališča in pripombe Mreže Stanovanja za vse na Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E

Čeprav bi moralo stanovanjsko področje predstavljati eno od ključnih trajnostnih in razvojnih strategij slovenske politike, je zapostavljeno že vse od osamosvojitve. V letu 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP 15-25), ki jo je spremljal tudi akcijski načrt. Videti je bilo, da se bo na stanovanjskem področju nekaj premaknilo, vendar po petih …

Stališča in pripombe Mreže Stanovanja za vse na Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E Read More »

Poziv ministrstvu ob Svetovnem dnevu habitata

Združeni narodi so letošnji Svetovni dan habitata posvetili stanovanju kot človekovi pravici, saj je COVID-19 dodatno osvetlil in še zaostril globalno stanovanjsko krizo. Ljudem je bilo zapovedano, naj ostanejo doma, a ta preprost ukrep je nemogoče upoštevati tistim, ki nimajo dostopa do primernega stanovanja. Takih je na svetu okrog 1,8 milijarde oz. več kot 20 …

Poziv ministrstvu ob Svetovnem dnevu habitata Read More »

Povzetek javne razprave o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in predlogi Mreže stanovanja za vse

Mreža stanovanja za vse je izvedla spletno razpravo o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je potekala 18. avgusta 2020, ob 14.00 na spletni platformi Zoom in preko prenosa v živo na Facebooku. Na razpravi, ki jo je moderiral Rok Ramšak z Inštituta za študije stanovanj in prostora (IŠSP), so sodelovali Matija Polajnar iz Direktorata …

Povzetek javne razprave o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in predlogi Mreže stanovanja za vse Read More »

Vabilo na razpravo o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona

Po tem, ko je prejšnja vlada pripravljala nov Stanovanjski zakon, se je nova vlada odločila le za spremembe in dopolnitve obstoječega in ga v javno obravnavo dala 21. julija 2020. Glavne spremembe zakona se nanašajo na zvišanje neprofitne najemnine in subvencij, možnost večjega zadolževanja stanovanjskih skladov, ustanovitev najemniške službe in soglasja v večstanovanjskih stavbah. Med …

Vabilo na razpravo o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona Read More »

Sestanek na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja

Danes, 6.7.2020 smo bili predstavniki Mreže Stanovanja na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor. Sestali smo se z direktorjem Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgijem Bangijevim in Anito Hočevar Frantar, vodjo sektorja za stanovanja. Namen sestanka je bil poizvedeti po strateških načrtih nove sestave Ministrstva za okolje in prostor za ureditev stanovanjskega področja …

Sestanek na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja Read More »

Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov

Mednarodno pravo o človekovih pravicah priznava pravico vsakogar do ustreznega življenjskega standarda, vključno z ustreznimi stanovanjem. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je OZN priznala pravico do primernega stanovanja kot temeljno človekovo pravico, leta 1996 pa je bila sprejeta tudi Carigrajska deklaracija OZN, kjer so se države podpisnice zavezale, da bodo zagotavljale primerna stanovanja za vse …

Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov Read More »