Stanovanjska politika

Stališča in pripombe Mreže Stanovanja za vse na Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E

Čeprav bi moralo stanovanjsko področje predstavljati eno od ključnih trajnostnih in razvojnih strategij slovenske politike, je zapostavljeno že vse od osamosvojitve. V letu 2015 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP 15-25), ki jo je spremljal tudi akcijski načrt. Videti je bilo, da se bo na stanovanjskem področju nekaj premaknilo, vendar po petih …

Stališča in pripombe Mreže Stanovanja za vse na Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E Read More »

Poziv ministrstvu ob Svetovnem dnevu habitata

Združeni narodi so letošnji Svetovni dan habitata posvetili stanovanju kot človekovi pravici, saj je COVID-19 dodatno osvetlil in še zaostril globalno stanovanjsko krizo. Ljudem je bilo zapovedano, naj ostanejo doma, a ta preprost ukrep je nemogoče upoštevati tistim, ki nimajo dostopa do primernega stanovanja. Takih je na svetu okrog 1,8 milijarde oz. več kot 20 …

Poziv ministrstvu ob Svetovnem dnevu habitata Read More »

Povzetek javne razprave o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in predlogi Mreže stanovanja za vse

Mreža stanovanja za vse je izvedla spletno razpravo o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je potekala 18. avgusta 2020, ob 14.00 na spletni platformi Zoom in preko prenosa v živo na Facebooku. Na razpravi, ki jo je moderiral Rok Ramšak z Inštituta za študije stanovanj in prostora (IŠSP), so sodelovali Matija Polajnar iz Direktorata …

Povzetek javne razprave o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in predlogi Mreže stanovanja za vse Read More »

Vabilo na razpravo o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona

Po tem, ko je prejšnja vlada pripravljala nov Stanovanjski zakon, se je nova vlada odločila le za spremembe in dopolnitve obstoječega in ga v javno obravnavo dala 21. julija 2020. Glavne spremembe zakona se nanašajo na zvišanje neprofitne najemnine in subvencij, možnost večjega zadolževanja stanovanjskih skladov, ustanovitev najemniške službe in soglasja v večstanovanjskih stavbah. Med …

Vabilo na razpravo o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona Read More »

Sestanek na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja

Danes, 6.7.2020 smo bili predstavniki Mreže Stanovanja na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor. Sestali smo se z direktorjem Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgijem Bangijevim in Anito Hočevar Frantar, vodjo sektorja za stanovanja. Namen sestanka je bil poizvedeti po strateških načrtih nove sestave Ministrstva za okolje in prostor za ureditev stanovanjskega področja …

Sestanek na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja Read More »

Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov

Mednarodno pravo o človekovih pravicah priznava pravico vsakogar do ustreznega življenjskega standarda, vključno z ustreznimi stanovanjem. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je OZN priznala pravico do primernega stanovanja kot temeljno človekovo pravico, leta 1996 pa je bila sprejeta tudi Carigrajska deklaracija OZN, kjer so se države podpisnice zavezale, da bodo zagotavljale primerna stanovanja za vse …

Analiza obstoječe zakonodaje in drugih virov Read More »

Odziv na Predlog zakona o poroštvih RS za stanovanjske kredite

Slovenija se sooča s krizo na področju stanovanjske preskrbe, saj je slovenski stanovanjski fond med najstarejšimi v Evropi – 62 % stanovanj je starejših od 40 let (Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2018), na trgu pa primanjkuje vsaj 10.000 javnih najemnih stanovanj. Ker je bilo v zadnjih 30 letih zgrajenih občutno premalo stanovanj, …

Odziv na Predlog zakona o poroštvih RS za stanovanjske kredite Read More »

Povzetek stališč vezanih na predlog novega stanovanjskega zakona sz-2

Predlog Stanovanjskega zakona – SZ-2 uvaja kar precej novosti. Med tem ko nekatere od teh pozdravljamo, za  druge pozivamo k premisleku, reformulaciji ali celo umiku iz SZ-2, saj ti ali ne naslavljajo stanovanjskega problema, predstavljajo previsoke stroške glede na učinke ali celo pomenijo negativen vpliv in krepitev stanovanjske problematike. V predlogu stanovanjskega zakona pozdravljamo naslednje …

Povzetek stališč vezanih na predlog novega stanovanjskega zakona sz-2 Read More »

Razprava o predlogu novega stanovanjskega zakona (SZ-2)

mreža Stanovanja za vse je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije 19. novembra 2019 organizirala razpravo o predlogu novega Stanovanjskega zakona (SZ-2), na kateri smo gostili Aleša Prijona (Ministrstvo za okolje in prostor), Mateja Križanca (Iniciativa Kje bomo pa jutri spali?), Anjo Planišček (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani), Anjo Fortuna (Mladinski svet Slovenije) in …

Razprava o predlogu novega stanovanjskega zakona (SZ-2) Read More »