Komuniciranje stanovanjske problematike

V obstoječi stanovanjski krizi, ki seveda ni od včeraj in ni le pri nas, je potrebno iskati nove poti do dostopnih in kakovostnih stanovanj za vse. Pri tej nalogi prevzemamo aktivno vlogo različne iniciative in nevladne organizacije, ki imaginiramo, prefiguriramo, koncipiramo in po svojih močeh udejanjamo rešitve za dostopna domovanja, takšna, ki bi zagotavljala vse, kar …

Komuniciranje stanovanjske problematike Read More »