Domače branje

Da bi lažje in bolje mislili stanovanjsko problematiko, smo pripravili seznam literature, ki jo priporočamo v branje. Če imate kak predlog za dopolnitev seznama, se nam oglasite.

Stanovanje in država

Srna Mandič

Monografija je sociološka analiza stanovanjske politike, predstavlja njen razvoj in sedanje stanje v svetu in pri nas, vključujoč stanovanjske trge, sisteme stanovanjske porazdelitve, povezavo med stanovanjem in kakovostjo življenja.
Več o knjigi >>

Stanovanjska reforma: pričakovanja, potrebe, realizacija 

Richard Sendi
Znanstvena monografija je izjemen kritičen pretres delovanja stanovanjske politike in njenih akterjev v letih 1991-2006 v Sloveniji. Poleg kritične analize preteklosti, ponuja tudi novo konstruktivno razsežnost, uprto v prihodnost. 

Več o knjigi >>

Odrast / Stanovanjske politike

Časopis za kritiko znanosti 

Članki o politični ekonomiji stanovanjske preskrbe, proizvajanju stanovanjskega skupnega, financializaciji stanovanj v Evropi, pravici do stanovanja, najemnih stanovanjskih zadrugah in stanovanjski problematiki v Mestni občini Ljubljana.  

Dostop do publikacije >>

In Defense of Housing

David Madden in Peter Marcuse

Knjiga pokaže na težave poblagovljenja stanovanj in stanovanjske odtujenosti, postavljanja profita pred družbene potrebe in večanja neenakosti ter izpostavi pomen stanovanj za kakovostno življenje posameznika in družbeno blaginjo. 

Več o knjigi >>

Why can't you afford a home?

Josh Ryan-Collins

Knjiga razsvetli povezavo med finančnimi trgi in njihovim vplivom na rast cen na nepremičninskem trgu. Obenem Ryan-Collins opozori, da taka situacija ni neizogibno in da lahko razbijemo stanovanjsko-finančni cikel. 

Več o knjigi >>

O stanovanjskem vprašanju

Friedrich Engels

Engelsov prispevek k debati o stanovanjski krizi, kot posledici naraščajočega proletariata  v Nemčiji v sedemdesetih letih 19. stoletja. Njegova glavna ideja je, da bi edino rešitev stanovanjskega vprašanja predstavljala odprava kapitalističnega produkcijskega načina. 

Dostopno v 4. zvezku Karl Marx, Friedrich Engels, Izbrana dela v petih zvezkih >>

Housing: An Anarchist Approach

Colin Ward 

Odpira pomembne razmisleke o svobodi, avtonomiji, skupnosti, nadzoru nad domovi…

Dostop do publikacije >>

Mortgaged lives - From the housing bubble to the right to housing

Ada Colau in Adrià Alemany

Analiza poka španskega nepremičninskega balona, procesov napihovanja cen in ropanja ljudi ter analiza delovanja gibanja in organizacije  PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Avtorica Ade Colau je trenutno županija Barcelone

Dostop do knjige >> 

All that is Solid

Danny Dorling

S podatki bogata analiza stanja na stanovanjskem področju v Veliki Britaniji, s predlogi rešitev. Knjiga pokaže, da ni dovolj le gradnja stanovanj, ampak predvsem reorganizacija rabe/lastništva in zmanjšanje neenakosti v družbi.

Več o knjigi >>

Municipial Dreams The Rise and Fall of Council Housing

John Boughton

Zgodovinski pregled nastanka, vzpona in padca angleškega sistema lokalne javne stanovanjske preskrbe (council housing), poln primerov zanimivih arhitekturnih rešitev. 

Več o knjigi >>

Safe as Houses : Private Greed, Political Negligence and Housing Policy After Grenfell

Stuart Hodkinson

Opozorilo na trende privatizacije in deregulacije stanovanjske preskrbe. Pokaže na povezavo med (ne)delovanjem javnih avtoritet, s tihim dovoljevanjem zniževanja zdravstvenih in varnostnih standardov pri stanovanjski gradnji in tragičnim požarom stolpnice Greenfell tower. 

Več o knjigi >>

O tragediji sistema, v katerem se lahko zgodi stolpnica Greenfell tower tudi poezija Grenfell Tower, June, 2017, ki jo se spisal Ben Okri >>

The Affordable Housing Reader

Rosie Tighe in Elizabeth J. Mueller

Izbor člankov, ki interdisciplinarno naslavljajo problematiko dostopnosti stanovanj, stanovanjskega načrtovanja in politik. 

Več o knjigi >>

Kapital City: Gentrification and Real Estate 

Samuel Stein

Samuel Stein ponudi vpogled v procese gentrifikacije kot političnega procesa, ki razjeda globalna mesta ter vzpostavi koncept nepremičninske države. V zaključku ponudi tudi ideje kako obstoječa  urbanistična orodja uporabiti na način, ki bo koristil prebivalcem mesta in ne kapitalu. 

Več o knjigi >>

Missing Marcuse: On Gentrification and Displacement

Tom Slater

Več >> 

Grieving for a Lost Home: Psychological Costs of Relocation

Marc Fried

Dostop do članka >>

Članka naslavljata problem deložacij in izgube doma.

The Sale of the Social Housing Stock in Slovenia: What Happened and Why

Tine Stanovnik

Analiza stanovanjske privatizacije v Sloveniji, ki se posveti številkam. 

Dostop do članka >>