Komuniciranje stanovanjske problematike

V obstoječi stanovanjski krizi, ki seveda ni od včeraj in ni le pri nas, je potrebno iskati nove poti do dostopnih in kakovostnih stanovanj za vse. Pri tej nalogi prevzemamo aktivno vlogo različne iniciative in nevladne organizacije, ki imaginiramo, prefiguriramo, koncipiramo in po svojih močeh udejanjamo rešitve za dostopna domovanja, takšna, ki bi zagotavljala vse, kar je potrebno za dostojno življenje. Da bomo takšne pobude uspešne pri zagovarjanju in promoviranju politik in praks stanovanjske pravičnosti ter dostopnih stanovanj, si moramo zagotoviti najširšo podporo. Zato je potrebno premišljeno, strateško zastavljeno in učinkovito komuniciranje. Pričujoča komunikacijska priporočila so pripravljena za vse, ki se ukvarjajo s s speciifiko področja komuniciranja stanovanjske problematike  – iz vidika stanovanjske pravičnosti in zahteve: Stanovanja za vse!

Priloga: KOMUNICIRANJE STANOVANJSKE PROBLEMATIKE, S POUDARKOM NA ZAHTEVI »STANOVANJA ZA VSE« Priporočila za nevladne organizacije, zagovornike in komunikatorje