ODPRTO ZADRUGE

Praktičen priročnik kako od začetka do konca izpeljemo vključujoč proces, kjer vsi predstavniki zadruge dobijo svoj glas.

Stanovanjske zadruge so v Sloveniji relativno nov pojem. Veliko imamo teoretičnih zasnov in gradiva, ki nam pojasnjuje, kaj stanovanjske zadruge so, priročnik, kako participativno zasnovati stanovanjsko zadrugo, pa je sedaj tukaj, pred vami. Dejstvo je, da je načrtovanje stanovanjske zadruge vse prej kot lahka naloga. Potrebno je uskladiti veliko interesov, investirati mnogoo prihrankov, vzpostaviti sistem sobivanja, ki odgovarja zelo različnim ljudem in še in še. Raznolikost ljudi in ozadij, iz katerih bodočih stanovalci prihajajo, zahteva pri oblikovanju posameznih faz participativnega procesa veliko premislekov in pozornosti.

Participativni proces načrtovanja zadruge ima več faz, skozi katere morajo bodoči zadružni stanovalci iti, da bi lahko prišli do ustreznega in zaželenega modela stanovanjske zadruge. Priročnik predlaga metodološki okvir, kako se lahko odvijajo
posamezne faze s pomočjo moderatorja, ki stanovalcem pomaga do dogovorov. Vloga moderatorja je zagotavljati nevtralnost,
omogočati dialog ter strukturirati proces, ki vodi h končnim odločitvam.

Kdo je lahko moderator? Oseba, ki ima izkušnje z vodenjem procesov ali je pripravljena to vlogo prevzeti in se nanjo dobro pripraviti. Gre za to, da skupina potrebuje nekoga, ki je dobro časovno organiziran, procesno orientiran in ve, kam
želi s procesom pripeljati skupino. Glede na fazo procesa, v katerem je zadruga, se uporablja različne metodologije. Vlogo
moderatorja lahko prevzame nekdo izmed članov skupine, v tej vlogi lahko moderatorji tudi rotirajo, lahko pa se odločijo za
pomoč zunanjega izvajalca.

Pričujoči priročnik naj služi predvsem kot vodilo, navdih in pomoč pri strukturiranju zadruge, saj se skupine bodočih zadružnikov med seboj vedno razlikujejo, procesi pa je potrebno glede na potrebe prilagajati, o čemer sproti odloča celotna skupina. Priročnik ima skozi celoten proces tudi QR kode, ki omogočajo poglabljanje znanja o posamezni metodi.

Priloga: ODPRTO ZADRUGE Praktičen priročnik kako od začetka do konca izpeljemo vključujoč proces, kjer vsi predstavniki zadruge dobijo svoj glas