Poziv ministrstvu ob Svetovnem dnevu habitata

Združeni narodi so letošnji Svetovni dan habitata posvetili stanovanju kot človekovi pravici, saj je COVID-19 dodatno osvetlil in še zaostril globalno stanovanjsko krizo. Ljudem je bilo zapovedano, naj ostanejo doma, a ta preprost ukrep je nemogoče upoštevati tistim, ki nimajo dostopa do primernega stanovanja. Takih je na svetu okrog 1,8 milijarde oz. več kot 20 odstotkov svetovnega prebivalstva. 1 milijarda ljudi živi v neformalnih in barakarskih naseljih in več kot 100 milijonov ljudi je brezdomnih. Do leta 2030 naj bi se število ljudi, ki živijo v neprimernih bivališčih povečalo na 3 milijarde.

Tudi v Sloveniji se stanje na stanovanjskem področju slabša. Stanovanjski fond je dotrajan, primanjkuje neprofitnih stanovanj, 30 % prebivalcev živi v stanovanjski revščini, najemni trg je nereguliran, cene stanovanj rastejo hitreje kot plače, alternativne oblike stanovanjske preskrbe so nerazvite in število brezdomnih je v letu 2016 preraslo 6.700.

Ob enem pa nas je COVID-19 opomnil, da je dom več kot le streha nad glavo. Da bi doma lahko živeli, delali, se učili, mora biti dom varen in opremljen vsaj z osnovno infrastrukturo. Prav tako je pomembna njegova umeščenost, ki naj omogoča dostop do zelenih in odprtih površin, zaposlitvenih priložnosti, zdravstvenega varstva, šol, vrtcev in drugih storitev.

Prav zato ker je stanovanje ključno za zdravje, varnost in dostojanstvo, vključenost in blaginjo ljudi, so Združeni narodi ob Svetovnem dnevu habitata vlade pozvale k ukrepanju. Stanovanjske politike naj preoblikujejo tako, da bodo uresničevale človekovo pravice do primernega stanovanja in omogočale raznolike stanovanjske rešitve. Oblikovanje strategij in zakonodaje pa naj bo vključujoče in participativno, s prebivalci v centru odločanja. Pridružujemo se Združenim narodom in Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor pozivamo, naj pripravi celovito stanovanjsko reformo, v pripravo rešitev vključi vse deležnike in začne vlagati v gradnjo dostopnih stanovanj.

Več o Svetovnem dnevu habitata si lahko preberete na spletni strani Združenih narodov.