Pregled stanovanjskega stanja v Občini Izola

Mladi  in  mlade  družine  vse  težje  pridejo  do  primernega  stanovanja,  saj  so  cene  najema  in  nakupa v  urbanih  središčih  in  turističnih  krajih  visoke, ponudba pa je  močno  okrnjena ter  izkrivljena  v  smer velikih  in  dragih  enot.  Tisti,  ki  si  uspejo  zagotoviti  nakup  stanovanje  se  zato  pogosto  soočajo  z velikim  dolžniškim  bremenom,  hkrati  pa  jim  ne  ostane  dovolj  sredstev  za  primerno  vzdrževanje stanovanja  in  celo  pokrivanje  osnovnih  življenjskih  stroškov.  Nakup  stanovanja  tako  pogosto  vodi v  odrekanje  in omejevanje drugih življenjskih  potreb.

V Mreži stanovanja za vse smo preverili, kakšno je stanje na stanovanjskem področju v Občini Izola, predvsem smo se osredotočili na obstoječo ponudbo stanovanj. Stanje stanovanjskega področja v Občini Izola smo analizirali na podlagi podatkov s portala Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) – SiStat, letnih poročil Geodetske uprave Republike Slovenije, za analizo obstoječe ponudbe stanovanj pa smo uporabili in analizirali portal nepremicnine.net.

Priloga: Pregled stanovanjskega stanja v Občini Izola