Stanovanjska strategija Občine Bohinj

28. oktobra 2021 je bila na občinski seji v Bohinju potrjena Stanovanjska strategija občine Bohinj. S tem je Občina Bohinj začrtala svojo pot razvoja stanovanjske preskrbe in dviga kakovosti bivanja za lokalno skupnost. Stanovanjsko strategijo je za Občino Bohinj v letih 2020 in 2021 pripravil IPoP – Inštitut za politike prostora.

Občina Bohinj si je s pripravo stanovanjske strategije zadala strateške usmeritve, s katerimi bo vplivala na lastno delovanje in na delovanje drugih akterjev pri zagotavljanju stanovanjske preskrbe. S strategijo so si zadali vrsto ciljev in načrt za njihovo uresničitev. V proces priprave strategije je bilo vključeno lokalno prebivalstvo in deležniki.

Več o procesu nastajanja stanovanjske strategije, njenih strateških usmeritvah in ciljih ter o prvih načrtovanih korakih si lahko preberete tukaj.