Vabilo na razpravo o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona

Po tem, ko je prejšnja vlada pripravljala nov Stanovanjski zakon, se je nova vlada odločila le za spremembe in dopolnitve obstoječega in ga v javno obravnavo dala 21. julija 2020. Glavne spremembe zakona se nanašajo na zvišanje neprofitne najemnine in subvencij, možnost večjega zadolževanja stanovanjskih skladov, ustanovitev najemniške službe in soglasja v večstanovanjskih stavbah. Med spremembami in dopolnitvami pa ni  stanovanjskih zadrug, ki so bile že vključene v predlog novega Stanovanjskega  zakona. 

Mreža stanovanja za vse vas vabi, da se nam pridružite na spletni razpravi o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki bo potekala 18. avgusta 2020, ob 14.00 na spletni platformi  Zoom in prenosu v živo na Facebooku. Zaradi lažje organizacije spletne razprave vas prosimo za registracijo udeležbe na dogodku.

Na razpravi bodo sodelovali:

  • Matija Polajnar, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
  • Milena Šmit, pravnica in članica Združenja najemnikov Slovenije,
  • Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec na Raziskovalnem centru za strategije in upravljanje, Fakulteta za družbene vede in soustanovitelj stanovanjske zadruge Zadrugator.

Razpravo bo moderiral Rok Ramšak z Inštituta za študije stanovanj in prostora.

Naslavljali bomo vprašanja kot so: Kaj prinaša zvišanje neprofitne najemnine in subvencij ter možnost višjega zadolževanja stanovanjskih skladov? Kaj prinaša ustanovitev najemniške službe? Zakaj v spremembe in dopolnitve zakona niso vključene stanovanjske zadruge? Ali  lahko tako spremenjen in dopolnjen zakon uspešno naslavlja obstoječo stanovanjsko krizo?

Z dogodkom želimo z gosti in udeleženci odpreti razpravo ter slišati širok nabor stališč. Te bomo nato preoblikovali v predloge in smernice ter jih v okviru javne razprave posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor.

Povezave:

Zoom spletna razprava

Registracija udeležbe na spletni razpravi

FB dogodek

Vsa dodatna vprašanja lahko naslovite na:
Nina Plevnik
IPoP – Inštitut za politike prostora
nina.plevnik@ipop.si
059 063 683

Vljudno vabljeni!